GDPR

Správcem osobních údajů je obchodní korporace neobuto s.r.o. se sídlem Velké Pavlovice, U Zastávky 1142/8, PSČ: 691 06, IČ: 05137781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. a vl. C 93766 (dále jen správce).

Kontaktními údaji správce jsou: tel: +420 725 111 228, e-mail: chodim@neobuto.cz

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemcem a to jmenovitě emailová adresa. Správce zpracovává osobní údaje zájemce za účelem zasílání informačního zpravodaje (newsletter).

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je udělení souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nejdéle pěti let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Práva zájemce (subjektu údajů) stanovená v čl. 15 až čl. 22 Nařízení (právo na informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku) lze uplatnit v sídle Správce.

Odesláním emailové adresy zájemce potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.